<

STWÓRZ WŁASNĄ GRUPĘ

Kurs na prawach zajęć indywidualnych. Stwórz grupę z jedną lub dwoma osobami i ucz się w komfortowych warunkach. Sam określisz intensywność, termin i rodzaj kursu. Jeśli zajdzie taka potrzeba masz możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia za nie kosztów. Płatność naliczana miesięcznie rozkłada się na wszystkich słuchaczy w grupie. 
ul. Promienista 13
60-288 Poznań
Tel : 061 6700881 784 913 495
Email : poznan@mrrobinson.pl