<

PRZEDSZKOLE

Mother Goose Time Curriculum to profesjonalnie przygotowany program nauczania języka angielskiego wraz z ciekawymi materiałami dydaktycznymi, wykorzystujący metodę naturalną nauki języka obcego, umiejętności oraz zainteresowania najmłodszych słuchaczy. Każdy miesiąc to nowy projekt tematyczny z dziedziny lingwistyki, matematyki, sztuki, nauki oraz kształtowania więzi i relacji społecznych.

ul. Promienista 13
60-288 Poznań
Tel : 061 6700881 784 913 495
Email : poznan@mrrobinson.pl