<

KURSY EGZAMINACYJNE

Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Cambridge English zachęcamy do wzięcia udziału w kursach przygotowujących do egzaminów z angielskiego ogólnego oraz biznesowego (KET, PET, FCE, CAE, BEC, TELC). Zapraszamy również na kursy przygotowujące do egzaminów Instytutu Goethe potwierdzających znajomość języka niemieckiego (ZD, ZMP, ZOM) oraz Instytutu Cervantesa (DELE).

Maturzystom proponujemy kursy przygotowujące do ustnej i pisemnej matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Starannie przygotowany program nauczania obejmuje rozwijanie umiejętności wypowiedzi w oparciu o zestawy tematów maturalnych, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego jak i umiejętności redagowania tekstów użytkowych. Zajęcia przygotowane są w oparciu o najnowsze publikacje, z zastosowaniem zasobów internetowych i audiowizualnych.
ul. Promienista 13
60-288 Poznań
Tel : 061 6700881 784 913 495
Email : poznan@mrrobinson.pl