<

DLA DOROSŁYCH


Metoda Komunikatywna

Zakłada pracę nad wszystkimi umiejętnościami językowymi tzn. mówieniem, pisaniem, czytaniem oraz rozumieniem ze słuchu. Lekcje zorganizowane są wokół bloków tematycznych, np. podróżowanie, zdrowie, praca w ramach których słuchacz zaznajamia się ze słownictwem związanym z wybranym tematem, poznaje i ćwiczy struktury gramatyczne oraz rozwija powiązane umiejętności np. umawianie się na spotkanie, dokonywanie rezerwacji itp. 

Kurs biznesowy

Główną zaletą tego kursu jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych w kontekście biznesowym. Lekcje zorganizowane są wokół bloków tematycznych, np. praca w zespole, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, itp. 

W zależności od potrzeb słuchaczy koncentrujemy się na bardziej szczegółowej tematyce (np. słownictwo związane ze sprzedażą, technologią oraz finansowe i prawnicze), określonych umiejętnościach (negocjacje, rozmowy telefoniczne, korespondencja biznesowa) lub specyficznych zadaniach.Język niemiecki
 

Kurs języka angielskiego
 
ul. Promienista 13
60-288 Poznań
Tel : 061 6700881 784 913 495
Email : poznan@mrrobinson.pl